Generalforsamling 2023

Tirsdag d. 14. februar kl. 19.00, i De frivilliges Hus. Danmarsgade 12 Frederikshavn.


Dagsorden

1. Beretning

2. Regnskab for 2022

3. Indkomne forslag

4. Valg:

a. 3 medlemmer til bestyrelsen, på valg efter tur: Dorthe B. Larsen, Anne Karoline Luff og Robert Kjelvik.

b. 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er Camilla Hejlesen og Anna Christensen.

c. Valg af revisorer, eller revisionsfirma. På valg er Lisbeth T. Poulsen og Erik Holm Sørensen.

5. Eventuelt.

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne Dorthe Bjerre Larsen.

Nu kommer der et nyt fag i Lille-Skolen, nemlig "Mindfullness", med Bettina Lyster. Mindfullness er evnen til at berolige dit sind, så du hele tiden er fuldt bevidst og nærværende i nuet, som det er lige nu. Mindfullness giver indre ro og balance og dermed også større overskud i hverdagen. Det kommer til at foregå i Lille-Skolen´s lokaler om tirsdagen fra kl. 13.00 til 14.30. Du behøver hverken yogamåtte eller andet udstyr. Faktisk kan du snildt øve dig, når du gør rent eller på en gåtur. Bettina guider dig til hvordan. Du kan allerede nu, tilmelde dig her på siden, eller på Lille-Skolen´s mobiltelefon 23725059.


Vi er med til at markere

Verdens Mentale Sundhedsdag

d. 10. okt.

Del siden